Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne związane z przeglądem i rewizją tzw. dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii). To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących cyberekosystem całej Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Dyrektywa NIS w Polsce została wdrożona w 2018 r. w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Uruchomione właśnie przez Komisję Europejską konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat samej dyrektywy, doświadczeń z jej wdrożenia i funkcjonowania oraz propozycji zmian. Propozycje zmian może zgłosić każdy. Ważne, aby zrobić to do 2 października 2020 roku poprzez formularz online, dostępny na stronie Komisji Europejskiej.

UWAGA: Komisja Europejska w pierwszej kolejności opublikowała kwestionariusz w wersji angielskiej. Jednak w ciągu najbliższych kilku tygodni udostępniony zostanie także w językach narodowych państw UE. Zatem już teraz możecie Państwo przekazać swoje uwagi w języku angielskim lub poczekać do momentu opublikowania kwestionariusza w wersji polskiej.