Ukazał się projekt Rozporządzenie Ministra Finansów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Projekt wprowadza zmiany do ustawy VAT mające na celu wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag na nasz adres poczty elektronicznej w terminie do 30 marca 2020 roku. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum legislacji (RCL). Prace na nad projektem rozporządzenia będą prowadzone w ramach Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) działającej w ramach nasze Izby.