Obserwujemy działania władzy wykonawczej, które skupiają się obecnie na sprawach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem obywateli. Jako Izba staramy się też przekazywać władzy wykonawczej informacje o skutkach gospodarczych. Wiadomo, że Rząd musi wprowadzić rozwiązania, które zabezpieczą byt, pracę i warunki socjalne obywateli w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego. Dużym wyzwaniem będzie znalezienie rozwiązań dla samozatrudnionych (1,3 mln osób według danych GUS na koniec 2018 r.) oraz pracujących wyłącznie na umowach cywilnoprawnych (zleceniu i dziele; 1,3 mln osób). W przeciwieństwie do pracowników nie mają oni m.in. prawa do wynagrodzenia przestojowego w razie zamknięcia/zawieszenia działalności przez pracodawcę ani zasiłku za czas kwarantanny lub choroby (jeśli nie odprowadzali dobrowolnie składki chorobowej).

Na dzisiejszym (17.03.2020) posiedzeniu Rządu mają być przedstawione propozycje (pakiet) rozwiązań dla firm. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ich zakres, w szczególności czy obejmie także zleceniobiorców, którzy często nie prowadzą działalności gospodarczej. Z punktu widzenia pracodawców najistotniejsza będzie pomoc w ograniczaniu negatywnych skutków dla biznesu. Wprowadzone obecne wymogi całkowicie zaburzają równowagę konkurencyjną. Wystarczy, że jeden pracownik danej firmy zachoruje i w praktyce cała jej działalność może być wstrzymana z uwagi na konieczność kwarantanny. Konieczne jest podjęcie działań, które ułatwią niwelowanie skutków tej sytuacji

Część naszych członków oferuje usługi związane z pracą zdalną. Na naszej stronie będziemy udostępniać ich oferty dla innych branż oraz instytucji. Prosimy zainteresowanych o przesyłanie swoich ofert będziemy je udostępniać wszystkim zainteresowanym.