Światowa Rada Energetyki (WEC) we współpracy z Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE), którego Członkiem wspierającym jest KIGEiT, opracowała raport: “ISSUES MONITOR 2020: DECODING NEW SIGNALS OF CHANGE“.

Mapy światowe, regionalne i krajowe zawarte w niniejszym 11. rocznym sprawozdaniu z badania mogą być wykorzystane do rozszyfrowania pierwszych sygnałów zmian i stworzenia nowej wspólnej płaszczyzny, która zmotywuje do współpracy w celu szybszego, wspólnego rozwoju rynku energetycznego.

Światowa mapa 2020 zawiera wyniki badań, reprezentujące poglądy ponad 3 000 liderów energetycznych ze 104 krajów, na ich podstawie zidentyfikowano pięć kategorii wyzwań związanych z transformacją na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym:

  • ryzyko makroekonomiczne,
  • otoczenie biznesowe,
  • geopolityka,
  • wizja energetyczna,
  • technologia.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego streszczeniem.