Komisja Europejska opublikowała w dniu 4 marca 2020 roku wstępną ocenę skutków (inception impact assessment) odnośnie rewizji dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 283 z późn. zm.) – w skrócie: dyrektywa ws opodatkowania energii (ETD). Rewizja tych przepisów stanowi część reform politycznych mających na celu zwiększenie ambicji klimatycznych do 2030 r., a zatem będzie koncentrować się na kwestiach środowiskowych.
Przepisy dyrektywy z 2003 r. dotyczą opodatkowania produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania oraz energii elektrycznej. Od czasu jej przyjęcia rynki energii i technologie w UE uległy znacznym zmianom, a międzynarodowe zobowiązania UE, w tym porozumienie paryskie, a także ramy regulacyjne UE w dziedzinie energii i klimatu, znacznie się zmieniły od tego czasu.

Izba zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag. Komisja prowadzi konsultacje do dnia 01 kwietnia 2020 r.  Przebieg procesu konsultacyjnego mogą Państwo śledzić klikając w ten <LINK>. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP) działającej w naszej Izbie.