W związku z kolejnymi wersjami projektu Rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania członkowie SDFUR wystąpili do Instytutu Studiów Podatkowych profesora dr hab. Witolda Modzelewskiego o ekspertyzę prawnopodatkową przedstawionych przez Ministerstwo Finansów projektów kas wirtualnych. Profesor Witold Modzelewski, wraz ze swoimi współpracownikami, sporządził ekspertyzę prawną w sprawie oceny prawnopodatkowej przepisów projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, która wskazuje na zagrożenia dla budżetu państwa, potencjalnych użytkowników kas wirtualnych oraz wykazuje z jednej strony przekroczenie delegacji wskazanej dla Ministra Finansów w ustawie a z drugiej strony niewypełnienie tej delegacji.

W poniedziałek 3 lutego 2020 roku KIGEiT przesłała do Jana Sarnowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo, w którym wskazała problemy wynikające z przedstawianych projektów. Do pisma dołączono Ekspertyzę prawną przygotowaną przez ISP.

We wtorek 4 lutego 2020 roku KIGEiT przesłała do Rządowego Centrum Legislacji kolejne pismo, w którym Izba poinformowała o przekazaniu Janowi Sarnowskiemu Podsekretarzowi Stanu naszych uwag oraz Ekspertyzy.

 Ekspertyzę ISP można pobrać <tutaj>