Dnia 5 lutego 2020 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Zgromadzenie Członków Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) KIGEiT. ZC miało charakter sprawozdawczy.
Zebrani skupili się na omówieniu konsekwencji przyjętej warszawskiej uchwały krajobrazowej i działań Sekcji w tej kwestii.