W dniu 10 lutego 2020 roku Izba wysłała do Ministra Cyfryzacji stanowisko, w którym odniosła się do zainicjowanego przeglądu aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych

Stanowisko zostało wypracowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych naszej Izby (SOT).