Przypominamy, że z dniem 17 stycznia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1) wprowadzające możliwość składania zbiorczych zgłoszeń kurierskich dla towarów zwolnionych z należności celnych i niezwolnionych z podatku VAT, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro.