W dniu 16.01.2020 r. Rada m. st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń tzw.warszawską uchwałę krajobrazową.