Izba otrzymała z Głównego Urzędu Statystycznego pismo z informacją o umieszczeniu na stronie RCL projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i OSR.

Celem regulacji jest aktualizacja załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103 oraz z 2019 r. poz. 1567). W celu ograniczenia obowiązków sprawozdawczych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, zrezygnowano z pozyskiwania danych: z zestawów danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz z danych o świadczeniobiorcach, osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń z zestawów danych z systemów informacyjnych urzędów gmin. Dane, z pobierania których zrezygnowano, będą pozyskiwane na podstawie: ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775).

Jednocześnie GUS poinformował, że niezgłoszenie uwag w podanym terminie uznane zostanie za uzgodnienie projektu rozporządzenia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 20 stycznia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Zgodnie z rekomendacjami członków Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) nie zgłoszono uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.