UE, USA i Japonia uzgadniają nowe sposoby wzmocnienia globalnych zasad dotyczących subsydiów przemysłowych. Na spotkaniu w w dniu 14.01.2020 r. w Waszyngtonie UE, USA i Japonia zgodziły się, że obecna lista subsydiów zabronionych na mocy zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest niewystarczająca, aby zaradzić rynkowemu i handlowemu zakłóceniu subsydiowania istniejącego w niektórych jurysdykcjach. Stwierdzili zatem, że do Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych należy dodać nowe rodzaje bezwarunkowo zabronionych subsydiów. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej UE, a także we wspólnym oświadczeniu.