Uprzejmie informujemy, że od 11 lutego do 11 marca 2020 będzie można składać wnioski do programu Go to Brand. Program ten zapewnia dofinansowanie dla MŚP m. in  kosztów nawiązania współpracy z organizacjami międzynarodowymi (konferencje, misje, doradztwo).
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (dotyczy m. in. sektora IT/ICT), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki a także których lokalizacja (adres siedziby wnioskodawcy) znajduje się w województwie innym niż mazowieckie. 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670 zł przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł (wartość kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny wynosi min. 15 proc.
Więcej informacji nt. programu Go to Brand znajdą Państwo w Informatorze 1/2020 Ministerstwa Rozwoju oraz na stronie PARP <tutaj>.