Komisja Europejska opisała umowę o wolnym handlu jako najbardziej ambitną umowę o wolnym handlu, jaką kiedykolwiek zawarto z krajem rozwijającym się. W dniu 9 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Wietnam. Udostępniamy Państwu krótkie podsumowanie (w języku angielskim). Różne organizacje pozarządowe zwróciły się do posłów do PE z doniesieniami o naruszeniach praw człowieka i rzekomych złych warunkach pracy. Najwyraźniej posiedzenie koordynatorów może poprosić o odroczenie głosowania w INTA (pierwotnie zaplanowane na 21 stycznia 2020 roku). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej UE. Dostępny jest także Przewodnik do Umowy UE-Wietnam.