Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w seminarium Rozproszone źródła energii – wybrane aspekty techniczne, które odbędzie się 26 listopada 2019 roku w godzinach: 10.30-15.00  w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Kawiory 21, budynek Informatyki AGH (D-17), w sali 1.20.
Celem seminarium jest próba pogłębienia dyskusji dotyczącej problemów technicznych związanych z energetyką rozproszoną, które udało się zdiagnozować 13 czerwca 2019 roku na seminarium „Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER”. Celem obecnego spotkania będzie wskazanie działań, które powinny zostać podjęte w najbliższym czasie.
Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator prosi o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.