Otrzymaliśmy zaproszenie na do udziału w seminarium „Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej” w trakcie którego odbędzie się dyskusja o prawnych oraz technicznych aspektach energetyki rozproszonej. Seminarium odbędzie się 26 listopada 2019 roku w godzinach: 10.30-15.00, w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Kawiory 21, budynek Informatyki AGH (D-17), w sali 1.19.
Celem seminarium jest próba wypracowania spójnego zestawu rozwiązań regulacyjnych, których wdrażanie wyzwoli szybszy rozwój energetyki rozproszonej. Punktem wyjścia jest przedstawienie rekomendacji wypracowanych w ramach dotychczasowych prac w projekcie KlastER. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentują wypracowywane w swoich resortach propozycje rozwiązań regulacyjnych adresowanych do społeczności energetycznych – klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz prosumentów indywidualnych i zbiorowych. Rozwiązania te powinny być zharmonizowane z obowiązującym stanem prawnym UE, którego podstawy zostaną również przedstawione podczas seminarium.
W drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja w formule „okrągłego stołu”, której celem będzie zbudowanie spójnego zestawu proponowanych rozwiązań regulacyjnych wspierających rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator prosi o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.