W dniu 18 listopada 2019 roku Prezes KIGEiT wydał oświadczenie, które ukazało się w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi rzekomych ofert na kasy wirtualne a także związanym z tym ostrzeżeniem Ministerstwa Finansów, w którym zwraca uwagę, że takie działania nieuczciwych podmiotów oferujących ww. rozwiązania, wskazują na to, że w przyszłości również można się czegoś takiego spodziewać w odniesieniu do kas programowych, które nie będą spełniać odpowiednich wymagań. Działająca w strukturach naszej Izby Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) zwróciła na to uwagę w dokumencie zawierającym uwagi i komentarze do projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Brak jakiejkolwiek certyfikacji wprowadzanego do obrotu oprogramowania kasowego może narazić podatników na spore kłopoty w przypadku błędnie działającego oprogramowania m.in. poprzez niewłaściwie naliczanie kwot podatku należnego.