Otrzymaliśmy zaproszenie na Seminarium KlastER: Modele Biznesowe Energetyki Rozproszonej i Obywatelskiej, które odbędzie się 7 listopada 2019 roku w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4, Piętro: IV Sala: 4.01.
Organizatorami Forum są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Tematem wiodącym Seminarium będzie zidentyfikowanie obecnie funkcjonujących oraz wyrastających modeli biznesowych kapitalizujących wytwarzanie energii w źródłach rozproszonych. Seminarium rozpocznie się od prezentacji ekspertów obecnie prowadzących działalność biznesową i badawczo-rozwojową w obszarze energetyki rozproszonej. Podczas dyskusji stolikowych zidentyfikowane zostaną istniejące rozwiązania oraz zapotrzebowanie na regulacje i narzędzia informatyczne niezbędne do wsparcia energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Istotnymi tematami dyskusji będą spółdzielnie energetyczne, obecne źródła dofinansowania i działalność źródeł rozproszonych na rynku hurtowym.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.