W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacjami dotyczącymi projektu w sprawie  aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób,  Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących naszej Izby (SDFUR) opracowała stanowisko i przesłała je do Ministerstwa w dniu 10 października 2019 r.