Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia ws. maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 roku wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389), która nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia w terminie do dnia 31 października każdego roku maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania uwag  do projektu zmiany rozporządzenia w wersji edytowalnej do dnia 16 października 2019 roku do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci-Smart Grids (SIS-SG).

Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.