Z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej otrzymaliśmy informację o naborze na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2019/2020. Temat studiów to: Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych. Studia adresowane są do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu Big Data, ale także do tych wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.
Uczestnicy studiów uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mediach cyfrowych mieszczących się w następujących obszarach: kompresja obrazu i dźwięku, ulepszanie sygnału mowy, detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie, steganografia obrazowa, automatyczna adnotacja obrazu, modelowanie 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna, oraz bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Studiów. Pierwsze zajęcia: 26 i 27 października 2019 roku.