Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy pismo z zaproszeniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021. Projekt w wersji z dnia 26 lipca 2019 roku wraz z uzasadnieniem oraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) znajdą Państwo na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag (na formularzu wymaganym przez Ministerstwo Energii) w terminie do 31 lipca 2019 roku do godziny 12:00, na adres poczty elektronicznej naszej Izby. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw działającej w naszej Izbie (SEiP)

Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym, wypełniającym upoważnienie ustawowe zawarte w przepisie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9 oraz z 2019 r. poz.42). Rozporządzenie określające parametry aukcji jest aktem prawnym, który zgodnie z art. 34 ustawy jest wydawany cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia każdego roku. Operator Systemu Przesyłowego ogłasza corocznie do dnia 1 marca dokładną datę przeprowadzenia aukcji głównej oraz aukcji dodatkowych. Zgodnie z wyznaczonymi przez OSP terminami, aukcja główna na rok dostaw ma się odbyć w dniu 12 grudnia br., a  cztery aukcje dodatkowe w dniu 18 marca 2020 r. Projektowane rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2024 przeprowadzanej w 2019 r. oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2021 przeprowadzanych w 2020 r.


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.