Na prośbę Urzędu Komunikacji Elektronicznej informujemy o rozpoczęciu publicznych konsultacji w ramach przygotowań do przyjęcia aktu delegowanego określającego maksymalną ogólnounijną stawkę MTR oraz stawkę FTR. Informacja o procesie konsultacji, jak również finalny model MTR dla Polski, umieszczone są na stronie UKE.
Konsultacje będą trwały 12 tygodni do 8 listopada 2019 roku. Celem konsultacji jest określenie zakresu i zastosowania przyszłego aktu delegowanego, w tym rodzajów usług, które powinny wchodzić w zakres definicji usług zakańczania połączeń głosowych.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag na nasz adres poczty elektronicznej o 31 października 2019 roku. Konsultacje będą prowadzone w ramach prac Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych działającej w naszej Izbie (SOT).