Urząd Regulacji Energetyki wydał Komunikat nr 53 w sprawie zaproszenia do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących polityk i środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych.
Realizując obowiązek identyfikacji polityk lub środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych, Prezes URE zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji publicznych w celu uwzględnienia w przygotowywanym dokumencie opinii zainteresowanych podmiotów odnośnie do funkcjonowania rynku hurtowego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania uwag na nasz adres poczty elektronicznej  do dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.