Mimo braku zaproszenia do konsultacji, Izba w dniu 10 lipca 2019 roku wysłała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Projekt przedmiotowej ustawy został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL)

Izba odniosła się w stanowisku do art. 27 ust. 1 projektu, który nakłada na operatorów sieci telekomunikacyjnych, obowiązki w zakresie wysyłania komunikatów ostrzegawczych i alarmowych.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).