W dniu 10 lipca 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Energii stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Energii ws. sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

W stanowisku Izba wskazała, że w proponowanych przez Ministerstwo wzorach całkowicie nie zostały uwzględnione kontrakty typu W- tygodniowe, M- miesięczne i Q – kwartalne. Projekt nie uwzględnia również różnicy kosztów zakupu dla sprzedawców prowadzących zakup energii elektrycznej na rynku hurtowym (w tym również będących uczestnikami TGE) a sprzedawcami nieuczestniczącymi w rynku hurtowym tj. sprzedawców zakupujących energię elektryczną za pośrednictwem innych sprzedawców na cele
odbiorców końcowych. Projekt rozporządzenia bazuje na wartościach średnich, wskaźnikach, wzorcach nie uwzględniając indywidualnych warunków działania spółek koncesjonowanych. Ponadto w zakresie kosztów własnych oraz marży zrównano tzw. dużych sprzedawców ze sprzedawcami małymi.