W dniu 25 czerwca 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko dotyczące projektu zmiany ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

W stanowisku Izba przedstawiła propozycje zmian do poszczególnych artykułów projektu wraz z uzasadnieniem. Stanowisko zostało przygotowane w ramach prac Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT).