Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego wraz z uzasadnieniem i OSR, z prośbą o przedstawienie stanowiska.

Przesłanką do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, jest konieczność przeprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) oraz przejęcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej zadań związanych z realizacją szkoleń operatorów numerów alarmowych. Otwarcie przed operatorami numerów alarmowych (ONR) możliwości awansu zawodowego, poprzez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera, to jedna z kluczowych zmian w projekcie.

Projekt jest dostępny również na stronie RCL.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do projektu ustawy na adres kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 21 czerwca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 25.06.2019 r.