Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE organizują bezpłatne Seminarium: „Instrument MŚP nowe możliwości finansowania”, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.

Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Więcej informacji o seminarium znajdą Państwo na stronie internetowej Organizatora.

Seminarium jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani aplikowaniem w konkursach premiujących działalność innowacyjną, prace badawczo-rozwojowe, w tym rozwój prototypu innowacji do poziomu wdrożenia na rynek. Podczas spotkania zostaną przedstawione rozwiązania dostępne w programie Horyzont 2020 oraz zmiany, które zostaną wprowadzone w drugie połowie 2019 r.