W dniu 12 czerwca 2019 roku Izba wysłała do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym .

Izba w stanowisku pozytywnie oceniła planowane wydłużenie okresu przejściowego, które ułatwi przedsiębiorcom uzyskanie krajowych ocen technicznych i sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Izba zawnioskowała również o wykreślenie z Załącznika 1 pt.: „Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych” w L.p. 10 pt.: Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne) następującej Grupy Wyrobów Budowlanych:

  • „przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy” oraz
  • „przeciwpożarowe wyłączniki prądu – elementy składowe:
    • urządzenia uruchamiające,
    • urządzenia sygnalizujące,
    • urządzenia wykonawcze”.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Producentów Aparatury Elektronicznej (SPAE).