Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzi stulecie założenia. 7 czerwca 2019 roku w Małej Auli Politechniki Warszawskiej równo w 100 lat po założeniu został zwołany XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP (NZWD).

Powstanie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (SEP) było zwieńczeniem inżynierskich spotkań elektryków polskich z czasów zaborów. Polscy elektrotechnicy z entuzjazmem zaangażowali się w tworzenie rodzimego przemysłu elektrotechnicznego; rozbudowę krajowej sieci elektroenergetycznej, telefonicznej i telegraficznej oraz tworzenie placówek naukowo – badawczych i przepisów branżowych.

W czerwcu 1928 r. Zgromadzenie Delegatów Kół SEP w Toruniu zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uchwalono nowy statut oraz przyjęto nową strukturę i aktualne do dziś nazewnictwo. W czasie okupacji działacze Stowarzyszenia zapewnili w ciągłość funkcjonowania SEP zarówno w okupowanym Kraju, w jednostkach Wojska Polskiego walczącego u boku aliantów a nawet w obozach jenieckich.

Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje i wartości swych Założycieli. Szczyci się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym w zakresie tworzenia przepisów branżowych i norm oraz promowaniem nowoczesnych rozwiązań i popularyzowaniem szeroko rozumianej elektryki na rzecz społeczeństwa i podmiotów użyteczności publicznej.