Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych, z prośbą o zaopiniowanie projektu.

Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników służących do odbioru usług radiofonii cyfrowej nadawanych w systemie DAB+ drogą naziemną bezprzewodową lub kablową w paśmie III VHF (174-240 MHz) w Polsce oraz innych danych i usług dodatkowych.

Projektowane rozporządzenie ma za zadanie zdefiniować cyfrowy odbiornik radiofoniczny DAB+ oferowany na rynek polski. Projekt uwzględnia zalecenie Digital Radio Receiver Profiles wydane przez WorldDAB Forum 16 marca 2016 r. Projekt rozporządzenia zasadniczo nie wprowadza dodatkowych wymagań wykraczających poza ww. zalecenie, które rozszerzone zostało tylko o zalecane wymagania dotyczące obsługi „announcements”.

Projekt dostępny jest również na stronie RCL.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do projektu rozporządzenia na adres poczty elektronicznej naszej Izby w terminie do 2 lipca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.