Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało, że na stronie RCL udostępniony został projekt ustawyo zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, wraz z oceną skutków regulacji (OSR) i uzasadnieniem.

W projekcie m.in. przewiduje się wprowadzenie minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla infrastruktury krytycznej, co stanowi istotną zmianę w dotychczasowym systemie ochrony infrastruktury krytycznej. Po raz pierwszy przewiduje się kompleksowo określenie wymagań w trzech powiązanych ze sobą sferach bezpieczeństwa, tj. bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego.
Uzupełnieniem regulacji ustawowych będzie upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań wobec operatorów infrastruktury krytycznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego, co będzie punktem odniesienia dla operatorów infrastruktury krytycznej w zakresie możliwości zabezpieczania prowadzonej działalności, a co za tym idzie świadczenia niezakłóconych usług dla ludności.
Ponadto przewiduje się wprowadzenie instytucji koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej. Operatorzy infrastruktury krytycznej we wszystkich systemach będą wyznaczać osoby koordynujące działania na linii operator – organy administracji publicznej.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do projektu ustawy na adres kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 23 maja 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w dniu 27.05.2019 r.