Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu wraz z uzasadnieniem  i oceną skutków regulacji (OSR).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag w terminie do dnia 13 maja 2019 roku na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grid (SIS-SG).

Przepisy projektowanego rozporządzenia określają szczegółowe kwestie dotyczące certyfikacji instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:
  • kotłów i pieców na biomasę,
  • systemów fotowoltaicznych,
  • słonecznych systemów grzewczych,
  • pomp ciepła,
  • płytkich systemów geotermalnych.

Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.