Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przygotowało na 2019 rok nową ofertę programów horyzontalnych dedykowanych przedsiębiorcom inwestującym w rozwiązania przyszłości. Poniżej prezentujemy materiał bazujący na informacjach z NCBiR, zachęcając Państwa do wykorzystania środków w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki

Moda na innowacje
Spektrum działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest szerokie. Jako agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, realizuje ono zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od momentu powstania, czyli przez ponad dekadę, jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu, Centrum przeznaczyło już ok. 50 miliardów złotych na wsparcie prac badawczo-rozwojowych polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych.

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje program „Szybka Ścieżka”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Już dziś firmy zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z powodzeniem starają się o dofinansowanie w ramach tego programu.

Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej to wielkie wyzwanie, przed którym stoi dziś nie tylko Polska, nie tylko Unia Europejska, ale też najpotężniejsze gospodarki świata, takie jak np. Stany Zjednoczone – mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. – Dlatego rozwiązania związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem systemem jej dystrybucji mają olbrzymią szansą na rynkowy sukces. NCBR chce w takie projekty inwestować, w tym roku liczymy więc na zwiększenie zainteresowania firm z sektora energetyki, elektroniki i telekomunikacji naszymi programami horyzontalnymi takimi jak „Szyba Ścieżka”.

Szybką ścieżką do innowacji
Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na tzw. „Szybką Ścieżkę”? Program NCBR jest skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów. Konkurs daje większą szansę na uzyskanie dofinansowania, ze względu na tak istotne kwestie, jak chociażby: brak ograniczeń zakresu tematycznego, większą wartość kosztów kwalifikowanych (w porównaniu z programem sektorowym IUSER, którego inicjatorem była nasza Izba – program ten został niedawno zamknięty), szybszą informację zwrotna o przyznaniu dofinansowania, czy też znacznie częstsze nabory wniosków.

Brak nakierowania „Szybkiej Ścieżki” na projekty dotyczące jedynie konkretnego obszaru tematycznego jest ogromną zaletą, ponieważ nie ogranicza przedsiębiorców. Każdy kto przedstawi projekt, który w sposób szczególny poprawi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych, spełniając kryteria konkursowe ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Wymagania ogólne odnośnie tematyki projektu znajdują się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, gdzie ujęte zostały m.in. takie obszary jak zrównoważona energetyka oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (automatyka i robotyka, sensory, inteligentne sieci oraz technologie informacyjno-komunikacyjne itd.)

Dofinansowanie – ile i na co?
W ramach programu „Szybka Ścieżka” otrzymać można nawet do 80% dofinansowania na realizacji projektu B+R. Na co konkretnie można przeznaczyć te środki? NCBR wesprze przedsiębiorcę m.in. w wypłacie wynagrodzeń dla kadry badawczo-rozwojowej, zarządzającej czy personelu pomocniczego. Wśród kosztów kwalifikowanych ująć można także usługi badawcze, amortyzację lub leasing aparatury oraz wynajem laboratorium. Pieniądze z dofinansowania można przeznaczyć również na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Dodatkowo istnieje możliwość sfinansowania do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych, czyli np. badania rynku przed wprowadzeniem nowego produktu czy usługi lub kosztów wymaganej certyfikacji rozwiązania. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Terminy i budżety konkursów:

  • Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, ogłoszenie konkursu: 15 lutego 2019 r.
  • Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2019 r.
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2019 r.
  • Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r.