W dniu 11 lutego 2019 r. Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych naszej Izby (SOT) wystosowała do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), stanowisko w sprawie konsultacji dotyczących projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych firm: Multimedia Polska, Toya, UPC Polska, Netia, INEA oraz Vectra Investments.

W ocenie członków SOT proponowane regulacje są zbędne, co wynika z braku zapotrzebowania na dostęp do kabli telekomunikacyjnych. Ponadto istnieje wątpliwość, czy wydanie decyzji przyniesienie jakikolwiek skutek, poza zbędnym obciążeniem przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zmuszonych do poniesienia dodatkowych nakładów w celu zapewnienia gotowości do ewentualnego zapewnienia dostępu.