Po kilku miesiącach intensywnych prac, Komisja Europejska i USA są coraz bliżej rozpoczęcia negocjacji mających na celu pogłębienie współpracy handlowej pomiędzy obu stronami. Powołana w tym celu wspólna grupa robocza (The Executive Working Group) od września 2018 roku dyskutowała nad obszarami przyszłej współpracy zarysowanymi we wspólnym oświadczeniu Przewodniczącego KE J.C. Junckera i Prezydenta USA D. Trumpa z 25 lipca 2018 roku. W pierwszej kolejności uwaga obu stron została skoncentrowana na poprawie współpracy regulacyjnej w zakresie sektora farmaceutycznego, urządzeń medycznych i cyberbezpieczeństwa, gdzie postępy są możliwe stosunkowo szybko. Niezależnie od powyższych działań UE zdołała już wdrożyć kilka elementów wspólnego oświadczenia. Ze strony UE przystąpienie do negocjacji z USA, w tych częściach, które wykraczają poza posiadane pełnomocnictwa, wymaga przyjęcia zaleceń – tzw. mandatów negocjacyjnych. Dotyczy to umowy o ocenie zgodności oraz umowy o ws. zniesienia ceł na towary przemysłowe. Mandaty negocjacyjne dla obu umów są w trakcie procedury zatwierdzania. USA są głównym odbiorcą eksportu towarów przemysłowych z UE i drugim co do wielkości eksporterem towarów przemysłowych do UE. Dlatego podmioty gospodarcze po obu stronach Atlantyku skorzystałyby z liberalizacji taryfowej i wyeliminowania potrzeby powielania wymogów w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji, a tym samym zmniejszenia kosztów wzajemnego dostępu do rynków. Szczegółowa informacja nt. przebiegu prac wspólnej grupy roboczej UE-USA mogą Państwo znaleźć <tutaj>.

Pozostałe materiały do pobrania:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o pytania, komentarze lub sugestie nt. planowanego pogłębienia współpracy handlowej pomiędzy UE i USA. Uwagi prosimy przesyłac na nasz adres poczty elektronicznej: gdrc@kigeit.org.pl w terminie do 29 lutego 2019 roku. O pracach nad procesem negocjacji UE-USA będziemy Państwa informować na bieżąco. Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Komiteu Polityki Handlowej (KPH).