W dniu 8 lutego 2019 r., nasza Izba (KIGEiT) wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wysłały do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do aktualizacji Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce.

Przedstawiony do konsultacji zaktualizowany „Krajowy plan działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce” zawiera względem pierwotnej, nieskonsultowanej publicznie wersji, modyfikację związaną ze złożonym przez Rząd wnioskiem derogacyjnym, zakładającym zmianę terminu udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby służby ruchomej na rok 2022 oraz połączenie tego udostępnienia ze zmianą systemu nadawania telewizji cyfrowej z DVB-T na system DVB-T2. W konsekwencji zmieniona data udostępnienia częstotliwości skutkuje przesunięciem terminu zwolnienia częstotliwości obecnie wykorzystywanych przez nadawców. Izby wskazały na konsekwencje powyższego dla treści całego dokumentu, który w wyniku tego jest co najmniej niespójny, a w niektórych kwestiach sprzeczny wewnętrznie.