Informujemy o kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie. Inicjatywa drugiego cyklu szkoleń tematycznych skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i jest realizowana na terenie całego kraju od  listopada 2018 do 31 października 2019 r.

Szkolenia obejmują 3 bloki tematyczne, z których każdy omawiany jest w trakcie jednego dnia. Wprowadzeniem do szkoleń jest analiza znaczenia społeczno-gospodarczego inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego. Pełen opis szkoleń znajduje się na stronie internetowej Organizatora. Bloki tematyczne w ramach szkoleń:

 

Szkolenia poprowadzą eksperci z specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się, a następnie zapisać się na odpowiedni termin w zakładce „Zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl.