W dniu 7 lutego 2019 roku na stronie Komisji Europejskiej ukazał się komunikat dot. tymczasowego porozumienia Parlamentu Europejskiego i Rady ws.  rozporządzenia dot. wzmocnienia kontroli produktów. Niniejsze rozporządzenie wzmocni kontrole organów krajowych i urzędników celnych w celu poprawy kontroli produktów wprowadzanych na rynek UE i usuwania niebezpiecznych i nielegalnych produktów.
Rozporządzenie jest częścią pakietu środków dotyczących bezpiecznych produktów na jednolitym rynku, zaproponowanego przez Komisję w grudniu 2017 r., i jest zgodne z komunikatem z listopada 2018 r. pt.: ” Jednolity rynek: najlepszym atutem Europy w zmieniającym się świecie „, w którym wezwano kraje UE politycznego zaangażowania na rzecz jednolitego rynku.
Po formalnym zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenie zacznie obowiązywać w 2021 roku.