23 stycznia 2019 r. roku Komisja Europejska przedstawiła projekt Decyzji wykonawczej (2019/0007) w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Obowiązkowy split payment może już wejść w życie od 1 marca 2019 r. Zgodnie z projektem stanowiska Komisji Europejskiej split payment będzie obowiązkowy w przypadku transakcji, których przedmiotem będą m.in.:

  • elektroniczne układy scalone – procesory,
  • artykuły elektroniczne – smartfony, laptopy, tablety, konsole do gier, dyski twarde HDD, karty pamięci SSD, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe,
  • tusze, tonery, płyty, folie, taśmy,
  • niektóre typy oprogramowania.

Ministerstwo Finansów jest zdania, że obowiązkowy mechanizm split payment pozwoli na uszczelnienie krajowego systemu podatkowego i będzie stanowił ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. Obowiązkowy split payment może mieć negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorców. Zostaną nim objęte głównie (ale nie wyłącznie) towary i usługi, które obecnie podlegają tzw. „odwrotnemu obciążeniu” podatkiem VAT. Powstanie jednocześnie obowiązek umieszczenia informacji o metodzie płatności (w systemie obowiązkowego split payment) na fakturze. Co istotne, system ten będzie miał zastosowanie w relacjach B2B, tj. w obrocie między przedsiębiorcami oraz będzie dotyczył wyłącznie transakcji rozliczanych za pośrednictwem elektronicznych przelewów bankowych. Transakcje między konsumentami a przedsiębiorcami będą wyłączone z tej regulacji.

W przypadku relacji polskich przedsiębiorców z podmiotami zagranicznymi, transakcje objęte polskimi przepisami o podatku VAT także będą podlegały obowiązkowemu split payment, co spowoduje narzucenie zagranicznym przedsiębiorcom obowiązku otworzenia rachunku bankowego w Polsce. Natomiast otwarcie i prowadzenie takiego rachunku bankowego ma być bezpłatne. Dzięki zgodzie Komisji Europejskiej Polska miałaby prawo stosować obowiązkowy split payment w przedstawionym zakresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Jak się przygotować na obowiązkowy split payment?

W celu jak najlepszego przygotowania się przez przedsiębiorców na wejście obowiązkowego split payment’u wskazane jest m.in.:

  • monitorowanie procesu zmian w przepisach oraz daty ich wejścia w życie,
  • analiza klasyfikacji statystycznej towarów i usług (rozważenie wystąpienia o Wiążącą Informację Stawkową),
  • analiza wpływu nowych regulacji na bieżące i przyszłe funkcjonowanie biznesu, m.in. w aspekcie relacji z Klientami, przystosowania procedur oraz systemów informatycznych (m.in. sprzedażowych, zarządczych, logistycznych) i księgowych do planowanych zmian,
  • zarządzanie płynnością pod kątem otrzymywanych i wypłacanych środków na i z rachunku VAT w korespondencji z ogólną płynnością przedsiębiorstwa.

Wszystkich zainteresowanych tematem i uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą Izbą na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl. Jeżeli zbierzemy więcej chętnych zorganizujemy wraz naszymi ekspertami specjalne szkolenie dla zainteresowanych. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Polityki Handlowej KIGEiT (KPH).