Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję (1.07) wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 Unijnego Kodeksu Celnego. Zmiany w wersji 1.07 wytycznych dotyczą w szczególności wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. obowiązku przesyłania zgłoszeń uproszczonych wyłącznie do systemu AIS/IMPORT. Wytyczne mają charakter informacyjny i są przeznaczone dla przedsiębiorców oraz funkcjonariuszy/pracowników KAS. Nie stanowią wiążącego aktu prawnego. Wytyczne odnoszą się zarówno do pozwoleń wydanych przed dniem 1 maja 2016 r., które obowiązują do ich ponownej oceny, o której mowa w art. 250 Rozporządzenia Delegowanego, jak i pozwoleń wydanych już zgodnie z przepisami Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Wytyczne uwzględniają przepisy przejściowe. Okres przejściowy, o którym mowa w Wytycznych dotyczy odpowiednio okresu od dnia 1 maja 2016 r. do czasu wdrożenia systemu AES dostosowującego obsługę procedur wywozowych i wyprowadzenia, do wymogów unijnego kodeksu celnego oraz do czasu aktualizacji odnośnych krajowych systemów przywozu. Zgodnie z Programem Prac UKC powinno to nastąpić nie później niż 02.03.2020 r.