NCBIR poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach konkursu Eurostars-2 Cut-off 11, Program ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NCBiR