Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa lista krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). Wprowadzone zmiany dotyczyły koncentracji tematycznej w dziale Surowce naturalne i gospodarka odpadami. Ministerstwo Przedsiebiorczości i Technologii oraz Grupy Robocze ds. KIS podjęły decyzję o utworzeniu specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady, obejmującej 3 dotychczasowe specjalizacje: KIS7, KIS8 i KIS9. Ponadto Grupa robocza zaproponowała drobne modyfikacje opisu KIS4 (Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii) – mają one głównie o charakter porządkujący.

Lista nowych specjalizacji wraz z opisami dostępna jest na stronie internetowej MPiT.