Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244). W art. 21 tej ustawy wprowadzono zmiany w ustawie Prawo celne polegające m.in. na:

  • wprowadzeniu możliwości uwierzytelniania odpisu udzielonego pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania z usług oferowanych na PUESC przez: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych,
  • określeniu progu na poziomie 10 euro, od którego osoby zobowiązane będą ponosiły koszty zniszczenia towarów lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z ich przechowywaniem,
  • wprowadzeniu możliwości uwierzytelnienia odpisu udzielonego im pełnomocnictwa przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych w postępowaniu celnym,
  • rezygnacji ze stosowania w postępowaniu odwoławczym art. 221a Ordynacji podatkowej.