18 grudnia 2018 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Konsultacyjnego Polskiej Platformy Przyszłości. Poświęcone było projektowi realizowanemu przez Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Projekt dotyczy opracowania programu szkolenia Doradców i Liderów Przemysłu 4.0 wraz z testowaniem programu szkoleniowego opracowanego dla Liderów. Przedstawicielem KIGEiT w gronie doradców projektu jest dr inż. Jarosław Tworóg. Zachęcamy przedsiębiorstwa produkcyjne od wzięcia udziału w programie rozwoju przemysłu 4.0. Jego ważnym elementem jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców na temat celów i korzyści, jakie niesie transformacja technologiczna.

Dla wszystkich zainteresowanych pracami prowadzonymi przez Zespół Konsultacyjny Polskiej Platformy Przyszłości, prosimy o bezpośredni kontakt na adres e-mail: kgi@kigeit.org.pl.