KIGEiT objęła patronatem konferencję pt.: „Trudne odbiory generujące roszczenia”, organizowaną przez Grupę Doradczą KZP, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie. Konferencja ma na celu umożliwienie zapoznania się z wiedzą i doświadczeniem jednostek zajmujących się na co dzień realizacją inwestycji, procedowanych na podstawie ustawy Pzp. Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych:

  • podmioty publiczne lub wydatkujące środki publiczne, które są stroną procesu inwestycyjnego (zamawiający),
    management wykonawcy, decydujący, kiedy zgłaszać roszczenia zamawiającemu, uznać roszczenia zamawiającego za zasadne lub wszczynać spór,
  • inżynierowie, pracujący podczas realizacji zamówienia (kierownictwo / nadzór), specjaliści analizujący SIWZ, a następnie wykonujący zamówienie publiczne,
  • prawnicy, eksperci ds. zamówień publicznych, praktycy.

Więcej informacji o konferencji wraz z możliwością rejestracji znajdą Państwo na stronach internetowych Organizatora.