Z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) otrzymaliśmy informację o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyszłej normy (prEN 50083-2-4Edla filtrów ograniczających zakłócenia pochodzące od sygnałów LTE (4G) działających w pasmach 700 MHz i 800 MHz. PKN zwrócił się do KIGEiT z prośbą o rozpowszechnienie wśród członków naszej Izby informacji o rozpoczęciu tzw. Ankiety powszechnej. Ankietę projektu Normy Europejskiej należy traktować jednocześnie jako ankietę projektu przyszłej normy PN-EN z uwagi na obowiązek implementacji do PN wszystkich norm EN. Po zatwierdzeniu Norm Europejskich będą one wprowadzane do zbioru PN metodą uznania. Uznanie Normy Europejskiej będzie skutkowało wycofaniem krajowych norm sprzecznych.

Uwagi do treści merytorycznej projektu EN należy zgłaszać w języku angielskim na formularzu CEN commenting form lub CENELEC commenting form. Pozostałe uwagi dotyczące tłumaczenia tytułu projektu Normy Europejskiej, wykazu PN sprzecznych, zgodności z przepisami prawnymi, a także deklarację finansowania i uczestnictwa w tłumaczeniu Norm Europejskich należy zgłaszać w języku polskim na formularzu w osobnym piśmie. Formularze są dostępne na stronie internetowej PKN. Uwagi można również zgłaszać bezpośrednio na stronie internetowej <tutaj>.
Jednocześnie PKN zwraca uwagę, że nieudzielenie odpowiedzi będzie uważane za brak zainteresowania krajowego projektem normy i może być powodem wstrzymania się od głosu w stanowisku krajowym.

Bliższych informacji może udzielić: Krystyna Adamowicz, tel.: 225567570, e-mail:krystyna.adamowicz@pkn.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag w terminie do 3 stycznia 2019 r. do naszej Izby na adres: kigeit@kigeit.org.pl