W dniu 13 grudnia 2018 r. odbyło się drugie w kadencji 2018-2021, otwarte posiedzenie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Posiedzenie poświęcone było omówieniu planu działań Sekcji na rok 2019. Omówiono także przygotowania do spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wypracowania zasad samoregulacji branży. Spotkanie z KRRiT planowane jest 17 grudnia 2018 r. i weźmie w nim udział 9 osobowa reprezentacja członków SSE. Następne posiedzenie zarządu sekcji planowane jest po Nowym Roku.