W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie KRRiT odbyło się spotkanie Grupy Roboczej SSE (GR SSE) z przedstawicielami KRRiT. Spotkanie dotyczyło określenia kierunku rozwoju branży e-sportowej w telewizji linearnej. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej branży e-sportowej. Przedstawiciele GR SSE przedstawili stanowisko w sprawie emitowania rozgrywek e-sportowych w różnych krajach oraz w Polsce. Przeprowadzono dyskusję nt. kwalifikacji e-sportu. Zdaniem członków SSE, sporty elektroniczne są nową – bardzo szybko się rozwijającą – gałęzią gospodarki, która ma charakter horyzontalny.  Omówiono bardzo szczegółowo Art. 18 Ustawy o RTV.
Konkluzje po pierwszym spotkaniu są następujące:

  • branża e-sportowa nie kwalifikuje się do działań w zakresie tworzenia samoregulacji,
  • e-sport jest na bieżąco monitorowany przez KRRiT,
  • nie wpłynęły dotąd żadne oficjalne skargi w związku z transmisjami e-sportowymi.

Uczestnicy spotkania zarekomendowali przygotowanie przez organizatorów rozgrywek e-sportowych Kodeksu Dobrych Praktyk. Nadawców obowiązuje ustawa radiofonii i telewizji, a Kodeks powinien się stać wytycznymi w zakresie pokazywania treści e-sportowych w TV linearnej. Dokument przygotowałoby środowisko e-sportowe. Przedstawiciele KRRiT zadeklarowali, że są otwarci na opiniowanie ww. dokumentu oraz zadeklarowali udział w seminarium poświęconym przeanalizowaniu treści z transmisji e-sportowych. Ustalono wspólnie, że przeprowadzenie badań wraz z partnerami europejskimi wzmocniłoby pozycję branży e-sportowej w Polsce, podkreślając wpływ na rozwój gospodarczy Polski.